Monitor oficial local
COMUNA ȘAGU

COMUNA ȘAGU / CONSILIUL LOCAL / ȘEDINȚE
DATA ȘEDINȚEI
TIP ȘEDINȚĂ
 
 
 
 
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi110
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi691
ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ
ordine de zi111
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
ordine de zi241
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi11131
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
ordine de zi241
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi81
ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ
ordine de zi881
ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ
ordine de zi141
ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ
ordine de zi131
   
Pagina 1 din 4
Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.