Monitor oficial local
COMUNA ȘAGU

COMUNA ȘAGU / CONSILIUL LOCAL / ȘEDINȚE
DATA ȘEDINȚEI
TIP ȘEDINȚĂ
 
 
 
 
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi100
ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ
ordine de zi130
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi691
ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ
ordine de zi351
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi471
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi791
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi680
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
ordine de zi141
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi120
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
ordine de zi241
   
Pagina 1 din 6
Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.