Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Alte documente
Descriere pe scurt:
Dispoziția nr 23 / 05.02.2021 prinvind desfințarea Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al primarului
Data publicării:
10.02.2021
   CONȚINUT TEXT

acest articol nu deține o descriere textuală,
vă rugăm să consultați atașamentele

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.