Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Alte documente
Descriere pe scurt:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Livada
Data publicării:
17.11.2020
   CONȚINUT TEXT

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică prin prezentă vă anunțăm că au publicate următoarele proiecte de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Livada, judeţul Arad – inițiator de proiect dna Ciumpe Elena Loredana și dl. Tăut Aslău Giorgian în calitate de consilieri locali

Începând cu data de 17.11.2020 aceste proiecte sunt afișate la site-ul Primăriei Comunei Livada și pot fi consultate accesând www.livada-arad.ro cât și la sediul instituției iar până la data 30.11.2020 inclusiv, persoanele interesate pot depune în scris recomandari , sugestii și opinii în ceea ce privește aceste proiecte

 

Primar Secretar general al comunei

Bimbo Iosif Răcănel Ionela Nadia

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.