Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Hotărâri aprobate în ședința din data de 29.12.2020
Nr.
Data
Descriere
94
29.12.2020
aprobare rectificare buget local pe anul 2020
91
29.12.2020
aprobare ordine de zi ședință din 29.12.2020
92
29.12.2020
stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2021
93
29.12.2020
aprobare rețea școlară 2021-2022
   
Pagina 1 din 1
Copyright © 2021 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.