Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Hotărâri aprobate în ședința din data de 11.02.2021
Nr.
Data
Descriere
5
11.02.2021
alegere președinte de ședință
6
11.02.2021
aprobare proces-verbal ședință anterioară
7
11.02.2021
aprobare ordine de zi ședință 11.02.2021
8
11.02.2021
alegere viceprimar
9
11.02.2021
stabilire număr asistenți persoanali 2021
10
11.02.2021
aprobare plan de acțiuni locale VMG - 2021
11
11.02.2021
aprobare strategie anuală de achiziții publice
12
11.02.2021
aprobare organigramă și stat de funcții
13
11.02.2021
aprobare plan de analiză și acoperire a riscurilor 2021
14
11.02.2021
aprobare utilizare excedent bugetar pe anul 2020
   
Pagina 1 din 2
Copyright © 2021 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.