Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Proiectele de hotărâri pentru ședința din 11.02.2021
Nr.crt
Nr.
DATA
Sumar
1105.02.2021aprobare ordine de zi
2205.02.2021aprobare plan de acțiuni de interes local pe anul 2021
3305.02.2021aprobare R.O.F. C.L. Livada
4405.02.2021aprobare utilizării execentului bugetar din anul 2020
5505.02.2021aprobare plan de dezvoltare și administrare locală 2021-2024
6605.02.2021stabilire număr de asistenți personali
7705.02.2021aprobare plan de analiză si acoperire a riscurilor
8805.02.2021aprobare stategie anuală de achiziții publice pe anul 2021
9911.02.2021aprobare organigramă și stat de funcții
101011.02.2021alegere viceprimar
   
Pagina 1 din 2
Copyright © 2021 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.