Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Proiectele de hotărâri pentru ședința din 11.03.2021
Nr.crt
Nr.
DATA
Sumar
1105.03.2021aprobare proces-verbal ședință anterioară
2205.03.2021aprobare ordine de zi ședință din 11.03.2021
3305.03.2021prelungire scrisoare de garanție bancară
4405.03.2021aprobare utilizare excedent bugetar pe anul 2020
5505.03.2021mandat special AGA ADI Transport Public Arad
6605.03.2021desemnare reprezentant C.L. Livada în C.A. școală
7705.03.2021renovare condomeniu Sânleani 48
8805.03.2021dezmembrare teren CF 300835 Livada
9905.03.2021amplasare limitatoare de viteză
101005.03.2021aprobare program de gestionare a deșeurilor vegetale
   
Pagina 1 din 2
Copyright © 2021 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.