Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința de îndată din 10.06.2020

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

Proces-verbal al ședinței de îndată din 10.07.2020
10.07.2020

PROIECTE

Nu exista date

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2020 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.