Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința ordinară din 30.01.2020

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

Proces – verbal Încheiat azi 30 ianuarie 2020 cu ocazia ședinței Consiliului local Livada convocat prin Dispoziția primarului nr. 20 / 2020
30.01.2020

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2020 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.