Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința extraordinară din 10.01.2020

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

Proces – verbal Încheiat azi, 10 ianuarie 2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al com. Livada, convocat prin Dispoziția nr.1 / 6 ianuarie 2020
10.01.2020

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2020 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.