Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința ordinară din 20.02.2020

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

Proces-verbal al ședinței ordinare din 20.02.2020
20.02.2020

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2021 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.