Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința extraordinară din 13.09.2021

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

proces verbal
13.09.2021

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.