Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința ordinară din 29.09.2021

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

29.09.2021

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.