Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința ordinară din 25.11.2021

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

25.11.2021

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.