Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința de îndată din 07.01.2022

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

07.01.2022

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.