Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința de îndată din 11.02.2022

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

p-v
11.02.2022

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.