Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința extraordinară din 30.03.2022

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

proces verbal sedinta
30.03.2022

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.