Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința extraordinară din 12.03.2020

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

proces-verbal al ședinței extraordinare din 12.03.2020
12.03.2020

PROIECTE

Nu exista date

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2020 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.