Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința extraordinară din 16.03.2020

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

proces-verbal al ședinței extraordinare din 16.03.2020
16.03.2020

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2020 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.