Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Ședința ordinară din 16.04.2020

PROCES-VERBAL DE ȘEDINȚĂ

Proces-verbal al ședinței ordinare din 16.04.2020
16.04.2020

PROIECTE

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Copyright © 2020 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.