Monitor oficial local
COMUNA ZĂDĂRENI

COMUNA ZĂDĂRENI / CONSILIUL LOCAL / ȘEDINȚE
DATA ȘEDINȚEI
TIP ȘEDINȚĂ
 
 
 
 
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi90
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi40
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi90
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi90
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi90
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
ordine de zi40
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
ordine de zi0
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
ordine de zi20
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ
ordine de zi60
ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ
ordine de zi40
   
Pagina 1 din 3
Copyright © 2021 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.